6. sjednica odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2017./2018.

Zaključci sa 6. sjednice Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 29. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Osvrt na rad tijekom ljetnog razdoblja
  3. Organizacija rada u pedagoškoj godini 2018./2019.
  4. Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.
  5. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Osvrt na rad tijekom ljetnog razdoblja

Organizacija rada tijekom ljetnog razdoblja uspješno je realizirana.

3.Organizacija rada u pedagoškoj godini 2018./2019.

Odgojitelji su upoznati s organizacijom rada te na isti nemaju primjedbe.

4.Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.

Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za 2017./2018. jednoglasno se prihvaća i upućuje Upravnom vijeću na usvajanje.

5.Pitanja i prijedlozi

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content