Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,

PROJEKT „MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE”

UP:02.2.2.08.0045

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje kao posrednička tijela i Grad Pakrac kao korisnik, potpisali su dana 19. studenog 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za  projekt „Maslačak ispunjava želje“, UP.02.2.2.08.0045 dodijeljen temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.“

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Partner: Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Trajanje: 30 mjeseci, od 19. studenog 2018. godine do 19. svibnja 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta: 2.685.362,95 kn

Ciljevi:

– prilagodbom radnog vremena vrtića radnom vremenu roditelja i unapređenjem usluga dati doprinos usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u progreme predškolskog odgoja i obrazovanja

– razvoj postojećih i unapređenje novih i priuštivih dodatnih programa i sadržaja s ciljem većeg obuhvata djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radi osiguranja jednakih mogućnosti za svu djecu, neovisno o socioekonomskom statusu i mjestu stanovanja

Kratak opis projekta:

Dječji vrtić Maslačak Pakrac kroz uvođenje smjenskog rada i prilagodbe radnog vremena do 21:00 sat želi maksimalno doprinijeti usklađenju obiteljskih i poslovnih obveza roditelja. Uvođenjem ranog učenja stranih jezika, sportske igraonice, igraonice i dramsko- scenske igraonice doprinijeti će se razvoju postojećih te unapređenju novih programa i sadržaja koje vrtić pruža u  okviru odgojno- obrazovnog rada. Jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika provesti će se kroz razne edukacije. Kroz predstavljeni projekt zaposliti će se stručni suradnici pedagog i logoped, odgojitelji i ostali radnici, odnosno kuharica i spremačica na nepuno radno vrijeme.

Dodatne informacije na stranicama:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

Skip to content