45. sjednica Upravnog vijeća, poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-05/10

URBROJ: 2162/01-03-21-1

U Pakracu, 27. rujna 2021. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 45. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 30. rujna 2021. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:05 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.
 3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.
 4. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice
 5. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 11 izvršitelja/ice
 6. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ica i određeno nepuno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica
 7. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto spremač na određeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
 8. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto pomoćni kuhar-spremač na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
 9. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu
 10. Donošenje Odluke o produženju radnog odnosa
 11. Različito

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content