33. sjednica Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/07

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 27. kolovoza 2020. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 33. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 31. kolovoza 2020. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045.
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
  6. Različito

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content