3. sjednica Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/21-04/02

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 27. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 30. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

 

  1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2020./2021.

         Sjednica će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Pripreme za početak pedagoške godine 2021./2022.
  3. Popis potrebnih stvari za pedagošku godinu 2021./2022.
  4. Podjela pedagoške dokumentacije i popisa po skupinama
  5. Izvješće o radu za pedagošku godinu 2020./2021.
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

 

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content