3. sjednica Odgojiteljskog vijeća u ped. godini 2019./2020., poziv

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC
KLASA: 601-02/20-04/01
URBROJ: 2162/01-01-20-1
U Pakracu, 13. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

 3. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2019./2020.

Sjednica će se održati dana 20. siječnja 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o programu predškole
  3. Valorizacija rada tijekom blagdana
  4. Organizacija rada za vrijeme bolovanja
  5. Obavijest o praksi Srednje medicinske škole Pakrac
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content