26. sjednica Upravnog vijeća, poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-05/11

URBROJ: 2162/01-03-19-1

U Pakracu, 23. prosinca  2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 26. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 30. prosinca 2019. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu
  3. Usvajanje Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu
  4. Donošenje Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja računa u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  6. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  7. Donošenje Odluke o raspisivanju  natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  8. Pitanja i prijedlozi

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content