24. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/09

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 21. listopada 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 24. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati elektronskim putem u utorak,  22. listopada 2019. godine.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

2. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Molim da se glasovanje obavi putem elektroničke pošte dana 22. listopada 2019. godine do 13,00 sati na e-mail adresu: info@dvmp.hr

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content