2. sjednica Odgojiteljskog vijeća, poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/19-04/05

URBROJ: 2162/01-01-19-1

Pakrac, 14. studenog 2019. godine              

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

2. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2019./2020.

         Sjednica će se održati dana 18. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

2. Dogovor za sv. Nikolu

3. Božićni sajam

4. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                             Višnja Klobučar

Skip to content