11. sjednica Upravnog vijeća 29.08.2018.

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 29. kolovoza 2018. godine u 15:10 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 13. srpnja 2018. godine
 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.
 3. Objava natječaja za odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme
 4. Objava natječaja za pomoćnu kuharicu/spremačicu na određeno vrijeme
 5. Prijedlog za sufinanciranje usluge boravka jednog djeteta na temelju Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi
 6. Različito

 

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 13. srpnja 2018. godine

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 1. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.

 1. Objava natječaja za odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme.

 1. Objava natječaja za pomoćnu kuharicu/spremačicu na određeno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za pomoćnu kuharicu- spremačicu na određeno vrijeme.

 1. Prijedlog za sufinanciranje usluge boravka jednog djeteta na temelju Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi

Upravno vijeće jednoglasno je odlučilo o Prijedlogu za sufinanciranje usluge boravka jednog djeteta na temelju Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi

 1. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 

Skip to content