1. sjednica Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2021./2022., poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/21-04/03

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 21. rujna 2021. godine

 

Na temelju članka 30. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2021./2022.

 

Sjednica će se održati dana 29. rujna 2021. godine (srijeda) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16,30 sati.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.
  3. Kurikulum vrtića za pedagošku godinu 2021./2022.
  4. Sigurnosno zaštitni program-protokol
  5. Odluka o dežurstvu u vrtiću
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

 

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content