1. sjednica Odgojiteljskog vijeća u ped. godini 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/19-04/04

URBROJ: 2162/01-01-19-1

Pakrac, 23. rujna 2019. godine              

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2019./2020.

         Sjednica će se održati dana 25. rujna 2019. godine (srijeda) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

2. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

3. Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

4. Obavijest o donošenju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                            Višnja Klobučar

Skip to content