Zaključci sa 7. sjednice

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 09. svibnja 2022. godine s početkom u 15,15 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto psiholog, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; 20 sati tjedno u sklopu provedbe projekta „Sretno djetinjstvo u Maslačku“ UP.02.2.2.16.0128
 3. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023.
 4. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2022./2023.
 5. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.
 6. Donošenje Odluke o pritužbi radnice
 7. Donošenje Odluke o pritužbi roditelja korisnika usluga
 8. Različito

Na prijedlog ravnateljice točke 6. i 7. objedinjuju se u jednu točku dnevnog reda.

 

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto psiholog, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; 20 sati tjedno u sklopu provedbe projekta „Sretno djetinjstvo u Maslačku“ UP.02.2.2.16.0128

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidatkinje Severine Popov, mag.psych. za radno mjesto psiholog, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme; 20 sati tjedno u sklopu provedbe projekta „Sretno djetinjstvo u Maslačku“ UP.02.2.2.16.0128.

 1. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Plan upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

 1. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

U povjerenstvo za provedbu postupka upisa imenuju se: Višnja Klobučar, ravnateljica za predsjednika povjerenstva, Iva Brandeis, odgojiteljica i Mirela Sabo, odgojiteljica za članove povjerenstva.

 1. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o objavi javnog poziva za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023.

Zahtjevi za upis u programe zaprimaju se od 12. svibnja 2022. godine do 27. svibnja 2022. godine.

Programi za koje roditelji mogu podnijeti zahtjeve za upis su redovni desetsatni program te program igraonice namijenjen za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, a koji se provodi u sklopu provedbe projekta Sretno djetinjstvo u Maslačku UP.02.2.216.0128. Javna objava upisa bit će oglašena na svim objektima Vrtića, mrežnim stranicama Osnivača i javnom glasilu, Pakračkom listu.

 1. Donošenje Odluke o pritužbi radnice i roditelja korisnika usluga

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju pritužbi radnice i roditelja korisnika usluga.

7. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content