Zaključci sa 20. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 02. svibnja 2019. godine u 15:05 sati

 Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  4. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  6. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  7. Različito

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnici s 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su jednoglasno i bez primjedbi.

2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće jednoglasno je utvrdilo Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

3.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

U povjerenstvo za provedbu postupka upisa imenovana su tri člana, ravnateljica kao predsjednik povjerenstva te odgojiteljica i stručna suradnica logoped u svojstvu članova.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

4. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

Javna objava upisa u pedagošku godinu 2019./2020. objavit će se dana 06. svibnja 2019. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te mrežnim stranicama Osnivača. U svrhu informiranja javnosti obavijest o početku upisa objaviti će se i u lokalnom sredstvu priopćavanja, odnosno Pakračkom listu. Rok za podnošenje zahtjeva za upis je 31. svibnja 2019. godine

5. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

6. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

7. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content