Zaključci s 5. sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zaključci s 5. sjednice Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 16. travnja 2018. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina
  3. Obavijest o seminaru „Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica
  4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine
  5. Pripreme za „ Olimpijadu“
  6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama
  7. Prijedlog stručnog napredovanja u zvanje mentora
  8. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2.Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina

Obavijest kolegicama o seminaru i projektima te načinu njihove prezentacije. Kolegice su upoznale ostale članove vijeća s projektima koji idu na državno natjecanje.

3. Obavijest o seminaru „Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica

Članovi odgojiteljskog vijeća upoznati su sa sadržajem navedenog seminara. Poseban naglasak na seminaru stavljen je na kreativnost djece u najranijoj dobi.

4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine

Upoznavanje članova vijeća sa sadržajem stručnih predavanja.

5.Pripreme za „ Olimpijadu“

Dv Maslačak Pakrac prijavljen je na Olimpijski festival Dječjih vrtića koji će se održati 17. svibnja 12018. godine u Požegi.

6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama

7. Prijedlog stručnog napredovanja u zvanje mentora

Članovi Odgojiteljskog vijeća dali su suglasnost na prijedlog napredovanja u zvanje mentora.

8.Pitanja i prijedlozi

 

                                                                                                                 Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content