Zaključci s 5. sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zaključci s 5. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 08. travnja 2019. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

2. Izvješće sa stručnog skupa „Mentalno zdravlje djece i profesionalaca“

3. Izvješće sa stručnog skupa „Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada u razvoju    suvremenog kurikuluma dječjeg vrtića“

4. Radionica primjerene komunikacije i kratak osvrt na seminar „Uvod u Brain – Gym“

5. Obavijest i pripreme za Olimpijski festival dječjih vrtića u Pakracu

6. Dogovor za završnu priredbu

7. Dogovor za rad tijekom uskršnjih blagdana

8. Obavijest o aktivnostima tijekom Svjetskog dana zdravlja i Dana planeta Zemlje“

9. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Izvješće sa stručnog skupa „Mentalno zdravlje djece i profesionalaca“

Za mentalno zdravlje djece i komunikaciju odgojitelja, djece i roditelja je najvažnije mentalno zdravlje odgojitelja.

3. 3. Izvješće sa stručnog skupa „Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada u razvoju    suvremenog kurikuluma dječjeg vrtića“

Svaka dokumentacija je dobro pisana dokumentacija.

4. Radionica primjerene komunikacije i kratak osvrt na seminar „Uvod u Brain – Gym“

„Primjerena komunikacija u interakciji odgojitelj – dijete“ – svi prisutni odgojitelji dobili su materijale ove radionice.

5. Obavijest i pripreme za Olimpijski festival dječjih vrtića u Pakracu

Predloženi datumi su 11. i 1li 18. svibnja 2019.godine, a čeka se koordinacija predstavnika, nakon koje ćemo znati točan datum.

6. Dogovor za završnu priredbu

Predloženi datum je 31. svibnja 2019. ( petak ) i jednoglasno je usvojen.

7. Dogovor za rad tijekom uskršnjih blagdana

U skladu s prikupljenim informacijama o broju djece, koja će pohađati vrtiće u vrijeme praznika izvršit će se organizacija rada.

8. Obavijest o aktivnostima tijekom Svjetskog dana zdravlja i Dana planeta Zemlje“

u ponedjeljak 15. travnja – sadnja stabla

u utorak 9. travnja – Razgibaj svoje tijelo

u srijedu 17. travnja – radionica izrade cvijeća

9. Pitanja i prijedlozi

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content