Zaključci s 4. sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2019./2020.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 28. kolovoza 2020. godine u 09:00 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o o stvarenju plana i programa rada za ped. godinu 2019./2020.
  3. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća DV Maslačak Pakrac ispred odgojitelja i stručnih suradnika
  4. Organizacija rada za ped. godinu 2020./2021.
  5. Upute i preporuke za rad predškolskih ustanova
  6. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

  1. Usvajanje Godišnjeg izvješća o o stvarenju plana i programa rada za ped. godinu 2019./2020.

Ravnateljica je ukratko obrazložila Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019./2020. Određene planirane aktivnosti nisu se provele zbog nastale situacije koja je povezana s epidemijom Covida-19. Vrtić je prilagodio svoj rad uslijed novonastalih okolnosti na način da je uveden online rad.

Odgojiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo Godišnje izvješće o ostvarenju palna i programa rada za ped. godinu 2019./2020.

  1. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća DV Maslačak Pakrac ispred odgojitelja i stručnih suradnika

Odgojiteljsko vijeće provelo je proceduru razrješenja i imenovanja člana Upravnog vijeća. Na dužnost člana Upravnog vijeća jednoglasno je izabrana Katarina Lahovsky Kobetić

  1. Organizacija rada za ped. godinu 2020./2021.

Ravnateljica je uputila odgojitelje u način na koji će biti organiziran rad u sljedećoj pedagoškoj godini. Odgojitelji su upoznati s rasporedom odgojnih skupina i određenim specifičnostima u svezi organizacije rada sukladno uputama HZJZ-a.

  1. Upute i preporuke za rad predškolskih ustanova

Ravnateljica je upoznala odgojitelje s novim mjerama propisanim od strane HZJZ. Svaka grupa dobila je isprintane upute. Obvezno je mjerenje temperature pri dolasku i odlasku s radnog mjesta za sve zaposlenika kao i vođenje evidencije o ulascima i izlascima iz ustanove. Bitna je suradnja s roditeljima te je potrebno svim roditeljima dostaviti upute kako bi se pravovremeno upoznali s istima. Također naglasiti roditeljima da ne dovode djecu u ustanovu u slučaju postojanja simptoma bolesti. Roditeljski sastanci održavati će se u vanjskom prostoru uz poštivanje svih preporuka. Također bitan je boravak djece na svježem zraku.

6.Pitanja i prijedlozi

Utvrđeno je da će soba za izolaciju bti u logopedskom kabinetu koji će biti opremljem svom propisanom opremom.

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content