Zaključci s 26. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 30. prosinca 2019. godine u 15:00 sati

 Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu
  3. Usvajanje Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu
  4. Donošenje Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja računa u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  6. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  8. Pitanja i prijedlozi

 

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća usvojeni je jednoglasno i bez primjedbi.

 

2. Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu

 

3. Usvajanje Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2020. godinu.

 

4. Donošenje Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja računa u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju Procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja računa u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

 

5.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

6.Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

 

7.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

 

8.Pitanja i prijedlozi

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content