Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 28. prosinca 2021. godine s početkom u 15,15 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2021. godinu
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o načinu, mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.
 8. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 1. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2021. godinu

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2021. godinu

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za 2022. godinu

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o načinu, mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Pravilnika o načinu, mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

7.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./2022.

8. Različito

Sjednica zaključena u 16,00 sati.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content