Zaključci s 12. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 27. rujna 2018. godine u 15:10 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 29. kolovoza 2018. godine
 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
 3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.
 4. Donošenje odluke o izboru radnika za radno mjesto pomoćna kuharica/spremačica
 5. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj- pripravnik
 6. Objava natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme
 7. Različito

 

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 29. kolovoza 2018. godine

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

 1. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Kurikuluma za pedagošku godinu 2018./2019.

 1. Donošenje odluke o izboru radnika za radno mjesto pomoćna kuharica/spremačica

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru radnika za radno mjesto pomoćna kuharica- spremačica na određeno vrijeme.

 1. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj- pripravnik

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru pripravnika na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme.

 1. Objava natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojiteljica na određeno vrijeme.

 1. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content