Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja računa