Poziv za 2. sjednicu Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/21-04/04

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 11. listopada 2021. godine

Na temelju članka 30. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

2. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2021./2022.

         Sjednica će se održati dana 13. listopada 2021. godine (srijeda) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16,30 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Imenovanje člana Upravnog vijeća ispred odgojitelja
  3. Obavijest o upisima u program predškole
  4. Usvajanje programa pripravničkog staža
  5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content