Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/03

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 26. veljače 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 3. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 18. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak, 28. veljače 2019. godine s početkom u 15,05 sati u prostorijama matičnog vrtića.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane  07. veljače 2019. godine
  2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2018.-31.01.2018. godine
  3. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o prodaji službenog automobila u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  5. Različito

 Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content