Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća

           

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/01

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 15. siječnja 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 3. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 16. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 21. prosinca 2018. godine
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
  3. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  4. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  5. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  6. Različito

 Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

                                                        

Skip to content