Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/18-05/12

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 28. studenog 2018. godine

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 14. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u utorak, 4. prosinca 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2018. godine
  2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik logoped na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno puno radno vrijeme
  8. Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  9. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  10. Različito

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                        Marijo Seleši

Skip to content