Poziv 10. sjednica Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-02/18-05/08

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 13. srpnja 2018. godine

 

P   O   Z   I   V

Temeljem članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-14-03-2 sazivam 10. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u petak 13. srpnja 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Poništenje natječaja za prijem pripravnika na radno mjesto pedagog
  3. Različito

 

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

 

Skip to content