Odluka o poništenju natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC
KLASA: 601-02/20-05/03
URBROJ: 2162/01-03-20-4
U Pakracu, 06. travnja 2020. godine

Na temelju članka 26. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 06. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust i rodiljni/roditeljski dopust koji je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Marijo Seleši

Skip to content