Obavijest o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/21-01/42

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 30. lipnja 2021. godine

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2021./2022.

 

Na temelju javne objave upisa za pedagošku godinu 2021./2022., KLASA: 601-02/21-05/06, URBROJ: 2162/01-03-21-6 od 30. travnja 2021. godine pristiglo je ukupno 88 zahtjeva za upis.

U Dječji vrtić Maslačak Pakrac bit će upisana sva djeca.

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva za upis, u dogovoru s Osnivačem, početkom pedagoške godine 2021./2022. otvorit će se dvije dodatne odgojne skupine; jedna jaslička skupina u podružnici Kalvarija te jedna odgojna skupina koja će biti smještena na adresi J. J. Strossmayera 1, Pakrac gdje je prvotno bio planiran program vjerskog odgoja intergriran u redovni desetsatni program vrtića.

Program vjerskog odgoja djece predškoske dobi s ovom pedagoškom godinom se neće uvoditi zbog veoma malog broja zainteresiranih roditelja, već će njegova realizacija biti planirana u nekom budućem razdoblju.

Na navedenoj lokaciji ove će se pedagoške godine provoditi redovni desetsatni program vrtića u sklopu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content