Obavijest o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-01/59

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 14. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U razdoblju od 6. svibnja do 31. svibnja 2019. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je šezdeset i pet zahtjeva za upis.

U vrtić će biti upisana sva djeca. Zbog popunjenosti kapaciteta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom u podružnicu Kalvarija o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Djeca upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinju s pohađanjem vrtića dana 02. rujna 2019. godine, odnosno nakon ispunjavanja uvjeta za upis u vrtić u slučajevima kada dijete ne ispunjava uvjet upisa zbog nenavršenih godinu, odnosno tri godine života.

Temeljem članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac roditelji će po dolasku djeteta u vrtić potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Roditelji su dužni potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja u razdoblju od 02. rujna do zaključno 17. rujna 2019. godine, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. 

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020. utvrdilo je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

  • podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 11 slobodnih mjesta
  • podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 8 slobodnih mjesta.

O rasporedu djece u odgojne skupine roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Roditelji/skrbnici dužni su dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu najkasnije na dan polaska djeteta u vrtić, u protivnom dijete ne može započeti s pohađanjem programa vrtića.

      Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content