Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto kuhar

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/06

URBROJ: 2162/01-01-21-13

U Pakracu, 01. listopada 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 02. rujna 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice i 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme.

Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. rujna 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme izabrane su kandidatkinje Danijela Sandrini SSS, kuhar i Dajana Jurinović SSS, kuhar te na određeno nepuno radno vrijeme Adriana Novak, SSS kuhar

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content