Obavijest o rezultatima natječaja- pomoćni kuhar-spremač

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/08

URBROJ: 2162/01-01-21-14

U Pakracu, 01. listopada 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 02. rujna 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto pomoćni kuhar-spremač na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. rujna 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto pomoćni kuhar-spremač na određeno puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Dubravka Laučan, SSS.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content