Obavijest o rezultatima natječaja: odgojitelj -određeno puno radno vrijeme u sklopu projekta Maslačak ispunjava želje UP. 02.2.2.08.0045

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/19-02/05    

URBROJ: 2162/01-01-19-3

U Pakracu, 08. studenog 2019. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

                     dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 23. listopada 2019. godine ponovljeni natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje,“ UP. 02.2.2.08.0045. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 07.studenog 2019. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice Višnje Klobučar, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045 izabrana je kandidatkinja Snježana Zandona.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content