Obavijest o rezultatima natječaja -odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta Maslačak ispunjava želje, UP.02.2.2.08.0045

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/20-02/04

URBROJ: 2162/01-01-20-3

U Pakracu, 04. rujna 2020. godine

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 01. srpnja 2020. godine ponovljeni natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 31. kolovoza 2020. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice Višnje Klobučar, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica u sklopun provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045 izabrana je kandidatkinja Snježana Zandona.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content