Obavijest o poništenju natječaja za prijem pripravnika na radno mjesto pedagog

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/18-05/08

URBROJ: 2162/01-03-18-3

Pakrac, 13. srpnja 2018. godine

 

Na temelju članka 26. stavak 2. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donijelo je

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za prijem pedagoga-pripravnika na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Poništava se natječaj za prijem pripravnika na radno mjesto pedagog na određeno vrijeme, jedan izvršitelj/ica, koji je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. srpnja 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Odluka o poništenju natječaja iz članka 1. Ove Odluke objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

Skip to content