Javni poziv za upis u program predškole

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/20-01/106

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 01. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine

koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 

 Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program predškole podnosit će se u razdoblju od 1. listopada do 15. listopada 2020. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)

 

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili iznimno u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac poštom ili putem poštanskog sandučića koji se nalazi na navedenoj adresi.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2021. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

Zahtjev za upis program predškole

Skip to content