Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

U razdoblju od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je 64 zahtjeva za upis, od kojih je 1 u obradi.

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021. imenovano dana 15. svibnja 2020. godine Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 601-02/20-05/04, URBROJ: 2162/01-03-20-3, utvrdilo je da iz vrtića odlazi ukupno 39 djece predškolske dobi i 16 djece iz Programa predškole, nakon čega u vrtiću ostaje 152 djece. U pedagoškoj godini 2020./2021. s novoupisanom djecom predviđa se 211 djece, od kojih 24 u jaslicama, zbog čega postoji potreba za otvaranjem dodatne odgojne skupine. Utvrđeno je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

– podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu – 11 slobodnih mjesta

– podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu – 8 slobodnih mjesta.

     ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content