Category "Uncategorized"

23pro2019

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 401-01/19-01/01

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 23. prosinca 2019. godine

PREDMET: Obavijest o promjeni žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Poštovani,

ovim putem želimo Vas obavijestiti o zatvaranju postojećeg žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac s danom 24. prosinca 2019. godine. Istog dana otvara se novi broj žiro računa te Vas molimo da sve uplate i ostale transakcije prilagodite istomu.

Novi broj žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac sada glasi:

HR39 23400091511046030

Ravnateljica

Višnja Klobučar

                                                                        

         

14lip2019

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/19-01/59

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 14. lipnja 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U razdoblju od 6. svibnja do 31. svibnja 2019. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je šezdeset i pet zahtjeva za upis.

U vrtić će biti upisana sva djeca. Zbog popunjenosti kapaciteta matičnog vrtića određeni broj zahtjeva za upis u matični vrtić bit će realiziran upisom u podružnicu Kalvarija o čemu će roditelji biti obaviješteni.

Djeca upisana u Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinju s pohađanjem vrtića dana 02. rujna 2019. godine, odnosno nakon ispunjavanja uvjeta za upis u vrtić u slučajevima kada dijete ne ispunjava uvjet upisa zbog nenavršenih godinu, odnosno tri godine života.

Temeljem članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac roditelji će po dolasku djeteta u vrtić potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Roditelji su dužni potpisati ugovor o uslugama predškolskog odgoja u razdoblju od 02. rujna do zaključno 17. rujna 2019. godine, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. 

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020. utvrdilo je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

  • podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 11 slobodnih mjesta
  • podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 8 slobodnih mjesta.

O rasporedu djece u odgojne skupine roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Roditelji/skrbnici dužni su dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu najkasnije na dan polaska djeteta u vrtić, u protivnom dijete ne može započeti s pohađanjem programa vrtića.

      Ravnateljica

Višnja Klobučar

30tra2018

Zaključci s 5. sjednice Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 16. travnja 2018. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina
  3. Obavijest o seminaru „Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica
  4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine
  5. Pripreme za „ Olimpijadu“
  6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama
  7. Prijedlog stručnog napredovanja u zvanje mentora
  8. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2.Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina

Obavijest kolegicama o seminaru i projektima te načinu njihove prezentacije. Kolegice su upoznale ostale članove vijeća s projektima koji idu na državno natjecanje.

3. Obavijest o seminaru „Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica

Članovi odgojiteljskog vijeća upoznati su sa sadržajem navedenog seminara. Poseban naglasak na seminaru stavljen je na kreativnost djece u najranijoj dobi.

4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine

Upoznavanje članova vijeća sa sadržajem stručnih predavanja.

5.Pripreme za „ Olimpijadu“

Dv Maslačak Pakrac prijavljen je na Olimpijski festival Dječjih vrtića koji će se održati 17. svibnja 12018. godine u Požegi.

6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama

7. Prijedlog stručnog napredovanja u zvanje mentora

Članovi Odgojiteljskog vijeća dali su suglasnost na prijedlog napredovanja u zvanje mentora.

8.Pitanja i prijedlozi

 

                                                                                                                 Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac