Category "Odgojiteljsko vijeće"

29lis2018

Zaključci sa 2. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 22. listopada 2018. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
 2. Usvajanje programa pripravničkog staža
 3. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Usvajanje programa pripravničkog staža

Odgojiteljsko vijeće jednoglasno donosi program pripravničkog staža.

3.Različito

 

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

30tra2018

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2  od 12. travnja 2014. godine i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

 1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2017./2018.

Sjednica će se održati dana 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
 2. Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina
 3. Obavijest o seminaru „ Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica
 4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine
 5. Pripreme za „ Olimpijadu“
 6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama
 7. Prijedlog stručnog napredovanju u zvanje mentora
 8. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content