Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja odgojitelj na određeno

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/18-01/60

URBROJ: 2162/01-01-18-2

U Pakracu, 29. listopada 2018. godine

OBAVIJEST

o rezultatima natječaja

Dječji vrtić Maslačak Pakrac dana  2. listopada 2018. godine objavio je natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica zbog zamjene za rodiljni/ roditeljski dopust koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme izabrana je Ena Hodak.

Ova Obavijest objaviti će se na web stranicama Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

 

          Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content