25. sjednica, poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/10

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 05. studenog 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 25. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak 07. studenog 2019. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:05 sati.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1.  Usvajanje Zapisnika sa 23. i 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.208.0045
  3. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj- zamjena za rodiljni/roditeljski dopust
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme zbog zamjene za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content